Secretariaat:  tel. 06-53961690 E-mail: janedesauvage@gmail.com  Rabobank Gouwestreek, NL65 RABO 0309 8707 20  K.v.K  R’dam Kant. Gouda 24312597

Nieuwsbrief, augustus 2015

Met veel plezier sturen wij u de zomernieuwsbrief van de Geraldstichting.

Bezoek aan Huay Nam Rin zomer 2015
Afgelopen zomer heeft een van onze bestuursleden, Jane de Sauvage, een bezoek gebracht aan Huay Nam Rin. Tijdens dit bezoek heeft zij met diverse mensen gesproken over de ontwikkelingen in het dorp en voortgang van de onderwijsgerichte samenwerkingsprojecten.

Educatie in het weekend voor basisschool leerlingen en hun moeders.


een impressie van de weekendlessen

De bijeenkomsten worden met enthousiasme bezocht. De moeders kunnen hun ervaringen delen en krijgen lessen over opvoeding en het belang van onderwijs. Een interessante ontwikkeling is dat er steeds meer moeders zelf weekendonderwijs volgen. Opvoeding en onderwijs wordt aan elkaar gekoppeld.

Stimuleren kinderen om vervolgonderwijs te volgen, maar vooral vol te houden!
Zoals in eerdere nieuwsbrieven al aangegeven is, blijft het een uitdaging om (vooral) jongens tussen 12 – 16 jaar te motiveren om vervolgonderwijs vol te houden. In gesprek met ouders, vrijwilligers en het dorpshoofd blijkt dat deze groep vaak wel kort een opleiding start, maar al snel besluit om te gaan werken. De ouders gaan hier niet tegen en laten de jongens hun gang gaan. Een groot deel vindt geen werk. Ouders maken zich hier veel zorgen over, maar weten niet hoe dit aan te pakken.


Informatie aan jongens over onderwijs

In overleg met ouders, kinderen en onze samenwerkingspartners is er besloten om de focus te leggen op het gezin. Doel hiervan is om inzicht te krijgen in besluitprocessen binnen het gezin en de begeleiding vervolgens aan deze gezinnen op maat aan te bieden.

Welke begeleiding is gewenst en haalbaar binnen de cultuur van Huay Nam Rin? Ter voorbereiding hiervan hebben zijn er een aantal vragen geformuleerd die het komend half jaar centraal staan in (gezins)gesprekken.

  • Wat vinden ouders belangrijk voor de toekomst van hun kind
  • Wat vindt het kind belangrijk voor de eigen toekomst
  • Is er genoeg kennis op het gebied van onderwijs en wat de waarde hiervan is
  • Hoe kunnen ze met hun kind in gesprek gaan en het proces begeleiden
  • Wie en wat is er nodig om hun kind te blijven stimuleren

Betzy Srikhut zal dit proces begeleiden en in overleg met alle betrokkenen een plan van aanpak maken. Dit plan wordt ook voorgelegd aan het bestuur van de Geraldstichting.

Gesponsorde leerlingen voor het nieuwe schooljaar 2014-2015
Momenteel worden 12 studenten gesponsord door de Geraldstichting. Betzy Srikhut, coördinator ter plaatse, bezoekt de studenten en hun ouders en monitort de voortgang. Ook zal er in deze gesprekken intensiever ingezet worden op het gezin.


Studenten van Lampang

 

De kleinschalige projecten, deel twee:
Het onderhoud en reparatie van mijn brommer

uitleg over het gereedschap

Dit project richt zich op jongeren die zelf een brommer hebben en zo op een goedkopere manier kunnen onderhouden. Maar we hopen vooral dat een aantal na het volgen van deze korte cursus gemotiveerd zijn om in dit vak verder door te groeien en zodoende een (lokale) baan te vinden. 30 jongeren hebben deze cursus gevolgd (25 jongens en 5 meisjes).

‘training on the job’

Uit evaluatie van dit project blijkt dat deelnemers blij zijn met de opgedane kennis, maar de animo voor een vervolgopleiding mist. Aangegeven wordt dat een uitgebreidere voorbereiding wenselijk is: screening van deelnemers (motivatie), voorbereidende gesprekken met ouders en potentiële leerlingen en als vast onderdeel introductie van het vakgerichte onderwijs. Er is besloten om in een volgend project, na selectie op bovenstaande punten, met een kleinere groep aan de slag te gaan. Zij kunnen dan als voorbeeld voor leeftijdsgenoten dienen.

Onze missie
De behoefte aan intensievere begeleiding aan ouders en hun kinderen om onderwijs te (ver)volgen, sterkt onze motivatie om ons blijvend in te zetten voor dit prachtige dorp.

Namens de inwoners van Huay Nam Rin, danken wij u voor uw steun hierin!

Het bestuur van de Gerald Stichting

 

Laatst bijgewerkt op: 31-05-2015 Copyright © 2015 Gerald Stichting, Reeuwijk